گادمود

بزودی بهار خواهد آمد , من عاشق این فصل زیبا هستم جهان جای زشتی ها نیست ما هستیم که زشتی هایمان را جا میگزاریم من به روز زیبا ایمان دارم روزی که همه فقط به زیبایی نگاه میکنند نه زشتی یکدیگر و از این کابوس بزرگ رها خواهند شد .

من رضاسیف الهی  هستم مدیر وب سایت بزرگ گادمود
اینجا هستم تا کار های بزرگی انجام بدم تا یکم صنعت مد وفشن رو تغییر اساسی بدیم در کنار هم

راه های ارتباطی با جناب مهندس رضا سیف الهی , بزودی راه های ارتباطی فعال می شود !