( تمام مطالب و رنکینگ بندی بدست تیم گادمود انجام شده و از هیچ سایت خارجی ویا داخل کپی برداری نشده است , کپی برداری از تمامی مطالب این سایت چه جدول چه رنکینگ شرعا و عرفا ممنوع می باشد)

رنکینگ سوپرمدل های مرد جهان 

RankTotal pointsContryNick nameNail colorLip ColorSkin ColorFace ColorHair ColorEye Ring Color
Eye ColorBornFirst & Last NamePic
۱۱۸۶English-flagFebruary ,1980 ,19David James Gandyسوپرمدل - دیوید گندی (David James Gandy) درگادمود
۲۱۶۳سوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمود Lip Colorسوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمودColor Skinسوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمود-Color -faceسوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمود - Color hairسوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمود-Color ring eyeسوپرمدل مردخارجی جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) درگادمود-color eye۱۹, May ,1985Jon Kortajarena Redruelloسوپرمدل مرد جان کورتاجارنا (Jon Kortajarena Redruello) بررسی و امتیاز درگادمود mini- pic
۳۱۴۶flag۵, July ,1989Sean Richard Opryسوپرمدل مرد شان ریچارد اپرای (Sean Richard Opry) بررسی و امتیاز رنکینگش درگادمود