Tag: پوشاک

age-model-godmoud

مانکن کیست ؟

آیا می دانید مانکن ها باید چه ظاهری داشته باشند , مانکن یک مدل هنری است که برندهای مختلف تبلیغ می کند. این مدل های هنری باید خصوصیات ومشخصات خاصی…

Read More